Mobirise
web site creator

GRADIVA 46. GEODETSKEGA DNE

Mobirise

ZBORNIK
46. Geodetski dan

POVZETKI PRISPEVKOV /
SUMMARIES OF PRESENTATIONS

PDF datoteke predstavitev

Mobirise

Izzivi geodezije v novi zakonodaji

Mobirise

Uporabnost terestričnega laserskega skeniranja pri ugotavljanju deformacij naravnih objektov

Mobirise

Fotogrametrija pri laboratorijskih preizkusih v gradbeništvu

Mobirise

Kaj so nas naučile
precizne geodetske izmere
ali česa ne smeš?

Mobirise

Izkušnje uporabe terestričnega laserskega skeniranja na primerih melišča, hudournika in grajenih objektov

Mobirise

Nov državni višinski sistem in kakovost višinomerstva GNSS

Mobirise

Priprava letalnice bratov Gorišek in kontrola doskočišča

Mobirise

Strategija državne geodetske službe 2025 in
strateški projekti

Mobirise

Nov državni globinski referenčni sistem in geoid na morju

Mobirise

Trends and challenges in Engineering geodesy

Mobirise

Zagotavljanje kakovosti
horizontalnega državnega
koordinatnega sistema

Mobirise

Nadzor kakovosti izmere GNSS

Mobirise

Analiza kakovosti višin na geodetskih načrtih

Mobirise

Transformation by digitalisation

Mobirise

Mobirise


FOTOGRAFIJE S SLAVNOSTNE AKADEMIJE


FOTOGRAFIJE S POSVETA

VABILO

PROGRAM

LOKACIJA

PRIJAVA

SPONZORJI IN RAZSTAVLJALCI

Povabilo sponzorjem in razstavljavcem

Spoštovani!
Slovenski geodeti se bomo 15. in 16. marca letos zbrali na 7. evropskem dnevu geodetov in
geoinformatikov ter 46. Geodetskem dnevu, ki bo pod naslovom »Geodet inženir«, potekal
v kongresnem centru hotela City v Mariboru.

Tradicionalno dvodnevno srečanje bo ponudilo pester program, kar napovedujeta že
četrtkovo popoldansko odprtje razstavnega prostora in slavnostna akademija. Strokovni
petkov posvet bo prinesel zanimiva predavanja priznanih tujih in domačih strokovnjakov, s
katerimi se bomo dotaknili aktualnih tem v naši stroki.

Od pravih odgovorov in usmeritev je odvisna usoda celotne slovenske geodetske stroke, zato
je prav, da pri tem s svojim aktivnim sodelovanjem tudi vi prispevate svoj delež in na ta
način obogatite naše jubilejno srečanje.

Geodetski dan s slovesno akademijo je tudi vaša priložnost, da se predstavite, bodisi kot
razstavljavci, sponzorji ali donatorji, ter tako podprete naše srečanje in naša prizadevanja, da
bi bilo srečanje kakovostno in uspešno.

V ta namen vam nudimo možnost različnih oblik promocije o katerih se lahko seznanite v
nadaljevanju. Vaše posebne želje ali potrebe bomo usklajevali po dogovoru, saj nam
kompleksnost celotnega dogodka poleg omenjenih omogoča še nekaj drugih možnosti
sodelovanja.

Več podrobnih informacij boste dobili pri navedenih kontaktnih osebah. Veseli in hvaležni
vam bomo za kakršnokoli obliko sodelovanja, ki nam bo pomagala pri organizaciji
letošnjega posveta.

V pričakovanju nadaljnjih konkretnih dogovorov vas lepo pozdravljamo!
                                                         
Jože Dajnko, predsednik organizacijskega odbora
joze.dajnko@gov.si
02 748 26 27

Sponzorji

več...

Donatorji

več...

Razstavljalci

več...

Tloris razstavnega prostora

več...

VABILO

Zveza geodetov Slovenije skupaj z Društvom geodetov severovzhodne Slovenije vabi na:

46. GEODETSKI DAN

in

7. EVROPSKI DAN GEODETOV IN GEOINFORMATIKOV 

Zato Vas prijazno vabimo v Maribor, v City hotel Maribor, kjer se bo dogajalo letošnje tradicionalno dvodnevno srečanje slovenskih geodetov in sicer 15. in 16. marca 2018.


Naslov geodetskega dneva je INŽENIR NAJ BO

>> Ob strokovnem srečanju bomo pripravili tudi razstavo in ponudili možnost geodetskim in drugim podjetjem za njihove posebne strokovne predstavitve.
>> Geodetski dan skupaj z svečano akademijo ob praznovanju Evropskega dneva geodetov in geoinformatikov je tudi vaša priložnost, da se predstavite, bodisi kot razstavljavci ali sponzorji in na ta način podprte naše srečanje in naša prizadevanja, da bi bilo srečanje še posebej kvalitetno in uspešno.
>> Kolegice, kolegi, sponzorji in razstavljavci, obvestilo sprejmite kot najavo geodetskega dne in si 15. in 16. marca 2018 že danes rezervirajte za udeležbo na našem tradicionalnem srečanju slovenskih geodetov.

Mobirise